Veddelev Kolaug

Vedtægter

Referater:

- Referater 2004
- Referater 2005
- Referater 2006
- Referater 2007
- Referater 2008
- Referater 2009
- Referater 2010
- Referater 2011
- Referater 2012
- Referater 2013
- Referater 2014
- Referater 2015
- Referater 2016
- Referater 2017
- Referater 2018

Naturplejegruppen:

- Handleplan
- Beretning 2016
- Floratjek 2017
- Beretning 2017
- Bekæmpelse af Bjoerneklo (se side 11)
- Tilladelse til mosaikafbraending 2018 - 2022
- Infoskilt angaaende afbraending

Medlemsinformationer:

- 07-11-2004 Indbetaling af indskud
- 01-12-2004 Opdateret budget (lavere priser)
- 15-02-2005 Informationsfolder
- 14-06-2005 Vejledning til vagtordningen

Scrapbogen:

- 26-11-2004 Opstning af hegn
- 30-11-2004 Ti hektar hegnet ind
Link til Veddelev Grundejerforenings hjemmeside


Foreningens formand Morten Gleerup kan kontaktes p telefon 60223974
Indmeldelse i foreningen kan ske gennem kasserer Lilian Juel Hansen p telefon 40537205