INFORMATION OM VEDDELEV KOLAUG

 

Hvad er Veddelev Kolaug?

Vi er en gruppe mennesker bosiddende i Veddelev / Himmelev, der i fællesskab ejer et antal kreaturer, som bliver sat ud på Sønderø til foråret og slagtet til efteråret - efter at dyrene har gået og græsset hele sommeren. På det nuværende indhegnede areal er der plads til ca. 8 stykker kvæg, hvoraf de 4 er afsat. Så hvis du er interesseret - og er bosiddende i Roskilde kommune - er der gode chancer for at få en andel i projektet.

 

Baggrunden for Veddelev Kolaug?

Veddelev Kolaug blev stiftet den 15. september 2004 på opfordring af Roskilde kommune og Danmarks Naturfredningsforening med det primære formål at sikre naturplejen af Sønderø mellem Frederiksborgvej og campingpladsen. Baggrunden er, at Sønderø rummer en meget interessant og artsrig flora og fauna, hvorfor det er udpeget som en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Desværre er arealet ikke blevet afgræsset i flere år med det resultat, at området er ved at gro til med buske, bjørneklo og ikke mindst højt græs til skade for artsrigdommen i området.

 

Kan man færdes i det indhegnede område?

Ja alle kan frit færdes inden for det indhegnede område hele året, der er etableret låger og overgange ved stranden og flere andre naturlige steder. Efterhånden som arealet bliver græsset ned, skulle det iøvrigt blive mere fremkommeligt end idag. Vi har iøvrigt valgt ikke at sætte tyrekalve ud af hensyn til folks tryghed ved at færdes i indhegningen (inklusive os selv).

Da området er et fuglebeskyttelsesområde skal hunde føres i snor ligesom det hidtil har været tilfældet.

 

Hvad indebærer det at være medlem?

Foreningens medlemmer tilser dagligt dyrene på skift for at sikre sig, at dyrene har det godt, at de har frisk drikkevand, og at hegnet er intakt. Hvert medlem skal regne med sammenlagt en uges vagt per sæson.

I forbindelse med udsætning af dyrene, indfangning til slagtning, manuel naturpleje, vedligeholdelse af hegn mm., kan der forventes at blive indkaldt til aktivitetsdage. Medlemmerne køber kødet af foreningen. Prisen afhænger af prisen for indkøb af dyrene, omkostninger til dyrlæge, slagtning mm. Erfaringsmæssigt smager kødet bedre end det man køber i supermarkedet - men man skal ikke regne med, at det er billigere. Prisen ligger erfaringsmæssigt på 40-60 kr per kg (en typisk andel på en kvart kalv svarer til ca. 60 kg slagtet vægt).

 

Hvis du vil vide mere!

Du kan finde mange flere informationer på vores hjemmeside www.veddelevkolaug.dk., hvor foreningens vedtægter også findes.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at melde dig ind i foreningen, kan du gøre det ved at sende en mail til bestyrelsen@veddelevkolaug.dk.