Nyheder fra Roskilde Avis

Køer på Vigen Strandpark Skrevet: fredag, d. 26. november 2004 kl. 11:18
Skrevet af: Louise Lauritsen
El-hegn om Sønderø foruroliger restauratør

Roskilde Kommune er i færd med at sætte et el-hegn op omkring Sønderø ved Vigen Strandpark. Indhegningen er til økologiske køer, som fra foråret indtager området.
- Hegnet laves for at holde dyrene inde og ikke folk ude. Der bliver fortsat offentlig adgang til området, og hegnet går ikke helt ned til vandkanten, siger Jørn Pedersen, der er leder af Park og Vejafdelingens drift og servicegruppe.
Der bliver derudover bygget en række overgange over det elektriske hegn.
Kommunen har indgået aftale med Sønderø Kogræsserforening, som gratis får stillet området til rådighed. Til gengæld får kommunen løst sit problem med kæmpebjørneklo i området.
- Vi vil ikke hindre færdslen på arealet, så de køer, vi sætter ud, er ikke farlige. Der vil blive tale om hun-dyr, siger Kenneth Handberg fra Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde, som har taget initiativ til etablering af de to kogræsserforeninger i byen.
Der kan komme til at gå op mod 14 køer på Sønderø, og de vil alt efter vejret blive sat ud i slutningen af april eller starten af maj og slagtet i løbet af efteråret.

Ødelægger forretning

Hos Restaurant Vigen er man ikke begejstret over udsigten til at få en flok økologiske køer som nærmeste nabo. El-hegnet går nemlig kun få meter fra restaurantens terrasse.
- Dette er en familierestaurant, hvor folk er trygge ved at medbringe deres børn, fordi de kan lege frit på området. Men nu får vi et elektrisk hegn kun fem meter fra hækken, siger indehaveren af Restaurant Vigen, Helene Buch.
Hun forudser også, at en lang række strandgæster får spoleret deres sommer på grund af køerne.
- Det er urimeligt, at Roskildes borgere ikke længere kan komme herud og nyde naturen og udsigten uden at skulle forcere et el-hegn, siger Helene Buch.
Køernes indtog kommer sandsynligvis til at påføre hende ekstra udgifter, da Fødevareregionen har krævet, at restauranten etablerer insektnet foran vinduer og døre, der er åbne, under fremstilling af fødevarer.
- Det er dyrt. Men hvad med vores udsigt. Vi markedsfører os på den smukke udsigt fra restauranten. Skal vi til at have insektnet op overalt, så ryger noget af udsigten, siger Helene Buch.
Hun understreger, at hun ikke har noget imod de økologiske køer, men beklager, at el-hegnet er sat så tæt på hendes forretning.