Medlemsinformation!

Foreningen er nu kommet godt fra start. Vi har blandt andet:

 

Mere information kan ses på vores hjemmeside.

 

Vi har i bestyrelsen bestemt at alle medlemmer skal indbetale et indskud på 100 kr. Dette beløb skal bruges til at dække diverse opstartsudgifter. Samtidig markerer det den officielle indmeldelse i Veddelev Kolaug. Senere vil vi fastsætte et egentligt kontingent.

 

Inden 1. februar skal vi have fastlagt, hvem der kan være med i det første hold kalve. De må regne med at indbetale 2000 kr. 1 februar og yderligere 2000 kr. i løbet af sommeren. I tilfælde af at der ikke er ¼ kalve nok til alle bestemmer bestyrelsen hvordan fordelingen skal være (med grundlag i først til mølle princippet). Bemærk også at man som aftager af kød skal indgå aktivt i pasning af kvæget.

 

Indbetaling af indskud skal foretages til Konto 6160 4772600 (Roskilde Bank) snarest, men senest 6/12-2004 for at beholde sin fortrinsret til kød (i tilfælde at overtegning).

 

Med venlig hilsen

 

Thor Bruun Jørgensen

Veddelev Kolaug.