Nyheder fra Roskilde Avis

Ti hektar hegnet ind Skrevet: tirsdag, d. 30. november 2004 kl. 14:14
Skrevet af: Louise Lauritsen
Stor interesse for Veddelev Kolaug

Et el-hegn på 1,3 kilometer omslutter nu Sønderø ved Vigen Strandpark. Et samlet areal på 10,5 hektar. Fra omkring maj til oktober næste år sætter Veddelev Kolaug otte økologiske køer på græs i området.
- Vi ønsker at få noget godt økologisk kød, og samtidig sørger køerne for den rigtige naturpleje af området, siger Max Lucich.
Han er formand for Veddelev Kolaug, der frem til efteråret 2008 har forpagtet Sønder-ø-området af Roskilde Kommune.
Af forpagtningsaftalen fremgår det blandt andet, at kolauget betaler for drift og vedligehold af el-hegnet og vandingsanlæg. Til gengæld får kolauget stillet de 10,5 hektar gratis til rådighed af kommunen.
Kolauget har endnu ikke besluttet, hvilken slags kvæg de vil investere i. Men der er lavet et udvalg, som undersøger sagen nærmere.
- En ko er ikke farlig, og vi er meget opmærksomme på, at det er et offentligt område, vi har forpagtet. Der skal være plads til både kvæg, mennesker og naturen, siger Max Lucich.
Han har fået mange positive tilkendegivelser vedrørende projektet, og Veddelev Kolaug tæller allerede nu 30 medlemmer.
Lukket inde bag hegn
Til de knapt så begejstrede hører restauratør Helene Buch, som driver Restaurant Vigen.
Restauranten er stort set blevet lukket inde bag det lange el-hegn, som også har afskåret stien mellem restauranten og stranden.
- Entreprenøren har sat el-hegnet op på et område, som ikke er markeret på kortet. Nu skal folk gå i en stor bue uden om el-hegnet, hvis de vil op til os og have en is eller noget at drikke. Det kommer til at ødelægge vores forretning, frygter Helene Buch.
Hun er ikke blevet hørt af kommunen i forbindelse med forpagtningsaftalen med Veddelev Kolaug.

Billig naturpleje

Sagen var til politisk orientering i Kulturudvalget 12. august i år. Heraf fremgår det, at udgifterne til at bekæmpe blandt andet kæmpe bjørneklo i området på længere sigt vil være større end prisen for at etablere el-hegn og vandingsanlæg.
Den estimerede pris for etableringen af el-hegnet omkring Sønderø er 40.000 kr.
Af det oprindelige forslag fra forvaltningen fremgår det også, at arealet skulle have været noget større, nemlig på 14,5 hektar, men at det til gengæld ikke skulle inkludere området lige ud for Restaurant Vigen.