Referat fra den stiftende generalforsamling af kogræsningsforeninger i Roskilde

Ildstedet d. 15. september 2004-09-15

 

1. Valg af referent.
2. Orienterende oplæg fra Kenneth om kogræsserforeninger i Roskilde.
3. Diskussion og valg af vedtægter.
4. Valg af bestyrelse/bestyrelser
5. Evt.

Ad.1

Hanne Langager meldte sig som referent

 

Ad. 2

Kenneth indledte med generel orientering om kogræsningsforeninger. Foreningerne har til formål at etablere afgræsning af lysåbne arealer som ellers med tid vil vokse til skov. Kogræsningsforeninger giver derved naturen en hjælpende hånd og giver samtidig medlemmerne kød til fryseren

 

Roskilde kommune stiller sig medet velvillig overfor ideen og har givet tilsagn om at etablere hegn og vandingsanlæg. Kommunens kontaktperson er Kirsten Høj. (Kirstenhoi@roskildekom.dk)

Roskilde kommune stiller dog som betingelse at foreningen også søger andre midler.

OBS: økonomiske midler til brug i 2005 skal søges i amtet inden 1. oktober.

Vedligehold af hegnene pålægger foreningen. Det vil være en mulighed at hegnene etableres med låger i således at beboerne har adgang til området. Poda hegn blev nævnt. Det kan være aktuelt med en førstegangs pleje af området, som kan bestå af rydning i et eller andet omfang.

 

Dyrene er på græs fra maj til september og slagtes herefter. Det betyder at der ikke er krav om skur til dyrene. Dyrene skal tilses minimum en gang om dagen.

Foreningen kan indgå samarbejde med professionelle kvægopdrættere og derved er der mulighed for at dyrene enten kan ejes eller lejes.

Gårdejer Børge Petersen fra Skibby har vist interesse for at medvirke.

 

Andre kogræsseforeninger har erfaring for at prisen pr. kg kød ligger mellem 40-50 kr. I den pris er indregnet slagtning og partering. Det gælder både for kalve- og fårekød.

 

Områder som af kommunen og staten er udpeget som velegnede til græsning er:

 

Sønderø i Veddelev. Et meget oplagt sted, som har stor botanisk interesse.

Gammel skydebane i Veddelev. Et område som af mange deltagere blev betragtet som uegnet til formålet, da det er meget benyttet af beboerne i området.

Ladegårdstien i Himmelev

Hørhusene i Roskilde vest, Et meget velegnet overdrev som er lige til at gå til

Rørmosen i Roskilde vest, Et område der rummer en potentiel stor naturværdi, men som også kræver en del førstegangspleje.

 

Ad. 3

De fremlagte vedtægter ved vedtaget

 

Ad. 4

Der blev etableret 2 foreninger. En for Veddelev og en for Roskilde vest.

 

Veddelevs bestyrelsen består af:

Eva Schultz, Benni Winding Hansen, Kim Baundal, Max Lucich, Bent Østergård, Dot Mortensen, Thor Bruun Jørgensen og Frank Andreasen.

 

Gruppen holder møde på søndag d. 19 sep. kl. 10. Hos Bent Østergård Okseholm 4 Her deltager 2 medlemmer fra Roskilde Vest. Kenneth medbringer ansøgningsskemaer mm. til amtets ”Natur- og friluftprojrkter 2005” alias 3. mandsprojekter

 

Roskilde Vests bestyrelse består af:

Signe Gudiksen, Lars Brunbech, Klaus og Hanne Langager og Bjørn  Gotthardt- Petersen

Der var stemning for at de to bestyrelser arbejder sammen i opstartsfasen.

 

Gruppen holder møde på tirsdag d. 21 sep. kl. 20 Hos Klaus og Hanne Langager Morbærvej 27

 

Ad. 5

Naturfredningsforeningen stiller sig gerne til rådighed med assistance f.eks. som fødselshjælpere for de nye foreninger og evt. i forbindelse med orientering til beboerne i nærområderne.

 

Søren Grøntved kan kontaktes i Roskilde Amt

 

Henrik Danshøjgaard kan kontaktes angående Boserup skov (dsl73198@vip.cybercity.dk)