Bestyrelsens beretning 2015

 

Med 11 sæsoner bag os er vi efterhånden ved at nærme os kobberbryllupsalderen. Vi har dermed også oparbejdet en vis rutine i forhold til det at holde køer på strandengen – til stor glæde for os selv som medlemmer, men i særdeleshed også for Veddelevs øvrige beboere og besøgende, som vi forsat får stor ros fra i løbet af sæsonen.

 

Ud over glæden ved at iagttage vores prægtige kvier henover sommeren og det afkast de giver i slutningen af sæsonen, er det særligt vigtigt at huske os selv på foreningens primære formål; nemlig at foretage naturpleje af Sønderø, så vegetationen genskabes som et strandoverdrev og dyrelivet beriges.

 

I et par år har vi nu brugt Kosakgårdens Slagteri i Slangerup, hvis kvalitet vi i bestyrelsen er godt tilfredse med – en tilfredshed som også resten af medlemmerne synes at dele ud fra de tilkendegivelser vi løbende modtager. Udover kvaliteten kører samarbejdet omkring afhentning, slagtning og levering af parter rigtig fint, hvorfor vi er godt tilfredse med Kosakgården og vil forsætte med at benytte dem fremover.

 

Oprydningsdagen den 19. april forløb planmæssigt med fint fremmøde og udsætningen af årets kvier den 2. maj gik ligeledes fint, hvor mange var mødt op for at byde det nye hold kvier velkommen. Igen i år havde vi 17 kvier og en førerko.

 

Den årlige grillfest løb af stablen under hyggelige omstændigheder den 28. august med god tilslutning og en masse godt kød – ved Lars Kofods kompetente grillhandske – en stor opgave; tak for det!

 

Ikke en sæson uden udbrydere – og i år var heller ingen undtagelse, hvor vi et par gange oplevede 'kvie over hegnet' (det bovine udtryk for 'mand over bord'), men vanen tro – blev de forvildede kvier helt udramatisk ledt stille og roligt tilbage i indhegningen. Og uanset om alarmeringen kommer fra vores egen medlemmer, den vagthavende på politigården eller andre forbipasserende, må vi glæde os over at konstatere at vores beredskab virker – for situationen er stort set altid under kontrol i løbet af ganske få minutter, enten takket være de tililende medlemmer eller andre der bare gerne vil hjælpe. Som oftest er der tale om en og samme nysgerrige kvie, der lige skal se hvad en cykelsti er for en størrelse – og den ved som regel også godt, hvor den kom fra, når cyklisterne stopper op og undrer sig over hvorfor, der står en ko på cykelstien. 

 

I år fik vi en overraskelse af den mere alvorlige slags, da det desværre viste sig, at en af kvierne, mod al forventning, var med kalv. Tyrekalvene var hos bondemanden enten blevet taget fra kviekalvene for sent eller også havde de blot været 'tidligt ude'. Men hvorom alting var og tiden var inde, kunne kvien ikke ved egen hjælp kælve og vi måtte have dyrlæge-hjælp omgående. Vores sædvanlige dyrlæge måtte desværre opgive at hjælpe os og vi måtte i stedet tilkalde dyrlægevagten fra Hospitalet for store husdyr på Københavns Universitet i Tåstrup til at trække den dødfødte kalv ud. Dyrlæge Carsten Thomsen, som var ankommet i selskab med en dyrlægestuderende, kom efter noget tid tæt nok på kvien til at kunne skyde den med bedøvelsespil, så den lagde sig og faldt til ro. Herefter gik den strabadserende opgave i gang med at vende og dreje kalven, så den kunne trækkes ud af kvien. Vi var nogle stykker, der skiftevis hjalp med at trække under dyrlægens kyndige vejledning.  For at skåne kvien mest muligt var det derfor en længere proces at trække kalven ud og efter ca. en times tid var kalven ude. Efter den afsluttende undersøgelse fik kvien smertestillende medicin og dyrlægen kørte hjem igen. Alt var, efter omstændighederne, gået godt og kvien, som blev tilset af dyrlægen de følgende dage, kom sig hurtigt igen.

 

En stor ros til en meget kompetent dyrlæge, der under usædvanlige og stressende omstændigheder udviste stor ro og overblik, der alt sammen gjorde, at vi følte os i helt trygge hænder. Vi vil ikke tøve med at ringe efter Carsten Thomsen igen, hvis vi får brug for dyrlæge-hjælp en anden gang!  

 

Afslutningsvis gør det, at vi efterhånden er et kolaug i kobberbryllupsalderen, at der skal påregnes større omkostninger, end hidtil, til udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Sammen med de ekstraordinære omkostninger, som vi allerede har afholdt i løbet af året, samt behovet for tilstrækkelig likviditet henover året (for at undgå rentebetalinger på en kassekredit) har vi derfor et behov for at spare op. Derfor har vi besluttet at hæve aconto-betalingen fra de nuværende 2.700 kr. til 3.000 kr. for medlemsåret 2016. Ligeledes har vi besluttet at hæve kiloprisen fra 58 kr. til 65 kr., da vi nu får et lidt færre antal kilo i poserne, end vi gjorde fra den tidligere slagter, hvor vi fik flere ben i poserne. Opkrævningen for årets aconto-betaling vil blive udsendt i april måned.

 

Medlemstallet er fordelt på 68 aktive medlemmer, 18 passive medlemmer og 4 på ventelisten.

 

p.b.v

Morten Gleerup