Veddelev Kolaug

 

 

Generalforsamling 19. marts 2007 - Referat

 

1.      Valg af dirigent og referent.

 

Formanden bød velkommen. Ole Rasmussen valgtes til dirigent og Hans Fink som                  

 referent.

 Dirigenten konstaterede at generalforsamling var rettidig indkaldt og beslutnings- dygtig.                                 

 

2.      Formandens beretning:

 

Sæsonen startede med en rengøringsdag. Det var et godt arrangement, som bør gentages. De 7 kødkvægskvier blev leveret i en hestetransporter først i maj. Udsætningen gik fint. De 2 hereford kvier blev hentet i en trailer. Udsætningen var lidt problematisk. Efter en svømmetur faldt dyrene til ro. Det har været en rolig sæson uden forsøg på udbrud, selvom strømmen i hegnet ikke altid har været god nok.

Dansk Naturfredningsforening har holdt vandretur på området for at se effekten af afgræsningen. Området regnes nu for en af kommunens naturperler.

En planlagt cowboyfest måtte aflyses, da den kolliderede med for mange andre ting.

Vi har et område med bjørneklo. Her er kommunen trådt til med bekæmpelse.

Der er nu så mange medlemmer på venteliste til at få en anpart i en kvie, at der ikke er nogen, der kan få ekstra parter. Denne beslutning er taget af bestyrelsen da vi mener det gælder om at tilgodese flest mulige interesserede medlemmer i kolauget. Hvis der mod forventning bliver parter tilovers, vil der blive trukket lod blandt de interesserede.

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe 9 kvier samme sted som sidste år. I slutningen af sæsonen var der afgræsset så kraftigt at antallet ikke kan udvides før vi får et større areal. Det forventer vi sker i sæsonen 2008. Der vil blive forhandlet med kommunen om at betale en del af den nye hegning.

 

3.      Regnskab og budget

 

Regnskabet for 2006 viser et overskud på kr 7667,28  som sammen med overskuddet  for 2005 giver en beholdning på kr 13040,49. Regnskabet blev godkendt. Forslag til budget blev fremlagt og godkendt efter ændringer. Begge dele er vedhæftede.

I 2006 var vi 28 medlemmer og vi forventer en udvidelse til 36 i år. A conto beløbet vil blive kr 1750 som sidste år med indbetaling senest 16. april.

 

4.      Behandling af indkomne forslag

                 

                   Det godkendtes at bestyrelsen arbejder videre med udvidelsen af arealet.

 Nogle redaktionelle ændringer af vedtægterne blev godkendt. Vedtægterne

 Kan ses på vores hjemmeside.

 

 

5.      Valg af bestyrelse

 

                   Genvalg  af Bent Østergaard, Ole Rasmussen, Frank Andreasen og Hans Fink.

                   Nyvalg af Inger Jørgensen.

 

 

6.      Valg af revisor

 

                   Per Hansen valgtes som revisor.

 

 

 

 

                    Hans Fink

     

                    Referent