Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 31. marts 2016

 

I forlængelse af generalforsamlingen d. 31. marts 2016 blev der holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blev sammensat som følger:

Formand                          Morten Gleerup
Næstformand                    Lars Kofod
Kasserer                          Lilian Juel Hansen
Sekretær                         Thor Bruun Jørgensen
Bestyrelsesmedlem            Bent Østergård
Bestyrelsesmedlem            Jacob Seiling Olsen
Suppleant                         Per Juel Hansen
Suppleant                         Henrik Pedersen
Suppleant                         Jesper Jespersen
Revisor                            Hans Fink 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Der blev udpeget ansvarlige for følgende opgaver:

Bent Østergård                         dyr
Jacob Seiling Olsen                    hegn
Bent Østergård og Lars Kofod      overordnet tilsyn med dyrene
Thor Bruun Jørgensen                vand
Thor Bruun Jørgensen                vagtplaner
Lilian Juel Hansen                      indkøb til oprydningsdag, udsætningsdag m.m.
Morten Gleerup                         planlægge bestyrelsesmøder, udsende dagsordner hertil
Morten Gleerup                         skiltning
Lars Kofod                               Kolaugsfest (altid sidste lørdag i august)

 

Opbevaring af græsrydderudstyr står åben, da vi eftersøger medlemmer med plads til udstyret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi gennemgik den overordnede planlægning af oprydningsdagen d. 17. april 2016.

-      Jacob vil sørge for ekstra pælebanker og vaders, så flere kan sættes i arbejde.

-      Lilian opfordrer folk til at medbringe relevant værktøj (saks, sav, vaders etc.)

-      Tonen stramme lidt i forhold til tidligere, da man som medlem skal deltage i det fælles arbejde med klargøring til sæsonen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Besigtigelse af dyr hos vores ko-leverandør Jørn Svan-Olsen på Neble Ryttergård
Grumløsevej 56, Neble, 4750 Lundby foretages formodentlig søndag d. 3. April (ca. halvdelen) og resten snarest i Frederikssund (Jørn har ikke dyr nok i år).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Planlagte datoer:

-      Bestyrelsesmøde 21/5-2016

-      Bestyrelsesmøde 22/9-2016

-      Afhentning af dyr 31/10-2016

-      Slagtning af dyr 1/11-2016

-      Bestyrelsesmøde for endelig fastsættelse af kg. pris 10/11-2016

-      Bestyrelsesmøde 2/3-2017

-      Generalforsamling 30/3-2017


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kontaktoplysninger til bestyrelsens medlemmer:

 

Navn

Adresse

Mail

Tlf.nr

Morten Gleerup

Elleorevej 9

mgleerup@email.dk

60 18 50 12

Bent Østergård

Okseholm 4

okseholm@hotmail.com

24 23 77 53

Lilian Juel Hansen

Rødbyvej 20

ljh@kmd.dk

40 53 72 05

Thor Bruun Jørgensen

Guldborgvej 16

thor.bruun@privat.dk

22 74 10 01

Lars Kofod

Høkerstræde 4

lako@easj.dk

50 76 26 62

Jacob Olsen

Tranevej 4

jaso@lk-gruppen.dk

26 88 60 67

Per Juel Hansen

Rødbyvej 20

pjh@kmd.dk

44 60 46 16

Henrik Pedersen

Fynsvej 55

hhp@milestone.dk

25 52 93 01

Jesper Jespersen

Langholm 19

jej@moe.dk

25 40 02 87