Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Mandag d. 14. maj 2012

Sted:              Hos Benni

Deltagere:       Benni

                      Bent

Thor

                      Hans

                      Bjarne

                      Per

                      Inger

                      Morten

Fraværende    -

Referent:        Thor

 

 

1)      Konstituering, opgavefordeling

Morten Gleerup blev introduceret. Mortens kone er i øvrigt dyrlæge og vil gerne hjælpe med at tilse køerne. Hun har erfaring med og viden om store dyr.

Hans fortsætter som kasser – Lilian hjælper.

Inger overtager sekretæropgaven = referater.

Thor ordner hjemmeside, vandingsanlæg og vagtplan.

Bent er dyreansvarlig (Hans er assistent).

Morten er hegnsansvarlig.

 

Tidsler: Udstyr hænger i Benni’s brændeskur. Det bliver en del af vagten, at  man i løbet af ugen skal bruge en halv time på fjerne tidsler. Man skal blot lade dem ligge, men mest mulig af roden skal op.

 

 

2)      Status fra kasseren

68 medlemmer – 3 på ventelisten.

Dyrene er betalt og vi har ca. 30.000,- i kassen

 

 

3)      Inddragelse af flere medlemmer i det praktiske arbejde

Ikke decideret yderligere behov – vagtplanen dækker det meste.

 

 

4)      Praktiske forbedringer ifm. Fangfold samt redskabsordning

Vi overvejer ekstra opdeling af fangfolden, men først prøver vi med en lang pind og et reb, når vi skal indfange et bestemt dyr (en slags lasso for amatører). Bent skaffer stumperne.

 

5)      Eventuelt

Der har været en god artikel i dagbladet angående fugletårnet.

Der er mange, som har bemærket vores halte kalv. Den er ikke stærkt lidende, men den skal formentlig slagtes – tiltage er i gang. Sagen har skabt en del debat og ubehagelige henvendelser til bestyrelsen, hvor tonen ikke har været i orden – det vil en enig bestyrelse følge op på.

 

 

+++