Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen

Tid:                Mandag d. 19. Marts 2012 kl. 20.45

Sted:              Brinch-Hjemmet

Deltagere:       Benni

                      Bent

Thor

                      Hans

                      Bjarne

                      Per

                      Inger

Fraværende    Morten

Referent:        Thor

 

 

1)      Oprydningsdag

Inger:                       Forplejning

Per:                          Hegn (indkøb 15 pæle Ø5-7, 180cm). Benni hjælper.

Hans:                       Tidselbekæmpelse

Bjarne:                     Hegn og sten

Thor:                        Fældning (efter aftale med kommunen)

 

2)      Besigtigelse

Planlagt til 1€ kl. 14.00. Bent, Hans, Benni og Per tager derned. Alle inviteres til kl. 15.00. Hans/Per udsender information.

 

3)      Udsætning

Inger sørger for indkøb af øl og vand.

Hans medbringer grill

Bent medbringer grill.

 

 

+++