Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde – planlægning af ny sæson

Tid:                Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 20.45

Sted:              Hos Inger

Deltagere:       Benni

                      Bent

Thor

                      Hans

                      Bjarne

                      Per

                      Inger

                      Frank

Fraværende    Per

Referent:        Thor

 

 

1)      Generalforsamling

Vi enedes om at afholde generalforsamlingen d. 19/3-2012 kl. 19.30 på Brinch-Hjemmet

Som dirigent vil vi spørge JensLætgaard, som også havde hvervet sidste år.

Frank ønsker ikke at genopstille.

Inger køber øl/vand mv.

Thor udsender indkaldelsen fra Benni – Skal samtidig nævne, at hvis amn ikke ønsker en anpart, så må man rigtig gerne sige til nu.

 

2)      Oprydningsdag

Dato: 15/4-2012 kl. 10-12.

Thor kontakter kommunen angående fældning.

Vi skal have et arbejdshold til at fjerne tidsler – også gerne på vagtplanen.

 

3)      Besigtigelse af dyr

Stiler mod d. 1/4-2012.

 

4)      Diverse

Vi vil overveje at få en vognmand til at levere kødet i den kommende sæson.

A conto beløbet fastsættes til 2400,-

Udkastet til regnskabet blev gennemgået – det så fint ud.

 

+++