Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Mandag d. 7. Marts 2011 kl. 19.30

Sted:              Hos Benni

Deltagere:       Benni

                      Bent

Thor

Frank

                      Hans

                      Bjarne

                      Per

                      Inger

Referent:        Thor

 

 

1)      Diverse

a.       Vi gav input til beretningen.

b.      Vi enedes om at købe endnu en buskrydder – Per skaffer den.

c.       Dato for oprydningsdagen blev sat til 17/4

d.      Hegnspælene skal være længere og kraftigere. Bent køber dem. Bent har stadig rigeligt med tråd.

e.       Antal dyr er sat til 17+1 (ko). Bent har en aftale om dyrene. Besigtigelsen af dyrene forsøger Bent at få en aftale om til d. 14/4, så der er afgang fra Veddelev kl. 16.00.

f.        Vi har 67 medlemmer, 3 passive og 5 på venteliste.

 

2)      Økonomi

a.       Hans uddelte forslag til regnskab. Årets overskud er på 13705 kr.

b.      Bent indhenter tilbud på fodringstrug – nødvendigt, da kalvene er meget ”ivrige” når vi sidst på sæsonen fodrer lidt for at kunne indfange dem. Vi godkendte en rammebevilling på 7500 kr. + moms.

 

3)      Generalforsamling

a.       Inger sørger for indkøb af øl og vand.

b.      Hans søger for at udsende indaldelsen.

c.       Per redigerer vedtægterne.

 

 

+++