Referat af bestyrelsesmøde i Veddelev Kolaug 18-11-2010.
Alle var mødt op undtagen Thor og Bent.
 
Hans meddelte, at det har været en god slagtning i år samt, at uddelingen af kød gik fint.
Ny ordre er allerede afgivet til 2011 på 17 kvier og 1 ko.
De, der allerede har smagt på det nye kød, er enige om, at det smager godt.
Der blev ialt uddelt 350 kg hakket kød hvoraf 200 kom fra koen og 150 blev indkøbt ekstra.
 
Prisen på kød bliver i år kr. 42,- pr. kg kød.
 
Kassebeholdning er p.t. 30.000,-
 
Vandforsyning meldes o.k. og det samme gælder el-forsyning.
 
Græsslåning er gået godt  i år.
 
Evt.:
Det bliver foreslået, at vi ved oprydningen også serverer kaffe og kage.
Vi fastholder servering af pølser til udsætningen af kvierne.
Festudvalget fra sidst går igang igen med grill-festen til sommer.
Evt. kan vi overveje af købe endnu en kratrydder.
 
Inger Oxolm, referent