Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Søndag d. 12. September 2010 kl. 19.30

Sted:              Hos Benni

Deltagere:       Benni

                      Bent

Thor

Frank

                      Hans

                      Bjarne

                      Per

Afbud:            Inger

Referent:        Thor

 

 

1)      Død ko, hvad gør vi?

a.       Vi spørger, om der er nok, som ikke ønsker en andel.

b.      Alternativt køber vi en kalv ifbm. slagtningen. Hans, Bent, Benni og Thor aftager gerne en kvart af denne kalv – forudsat selvfølgelig, at der indkøbes en ordentlig kvalitet.

Udgiften deles solidarisk, men det er også OK at bruge noget fra vores reserver.

 

2)      Slagtning

a.       Hans synes det gik fint sidst (slagtning 27/10, hængt hhv. 13, 14 og 15 dage.) Den foreløbige plan for i år er slagtning d. 26/10, afhentning 25/10, udlevering 8-9-10/11. Hakket kød 4/11 og indmad 27/10. Hans tager kontakt til slagter.

b.      Hans tilkøber hakket kød, hvis ikke alle kan få fra koen.

c.       Udskæringer sælges på sædvanlig måde.

d.      Til festen i 2008 havde vi 18kg. I 2010 13 kg. Vi skal nok have lidt mere end 13 kg til festen i 2011.

e.       Angående opgørelse af vægt spørger Hans slagteren om, hvordan han gør.

 

3)      Hegn

a.       Enkelte har ”brokket” sig over, at de har meldt sig ind for at passe køer, men så skal de fjerne tang fra hegnet. Vi enedes om, at sådan er det bare, men man er velkommen til at sige til (Thor), så kan der til en vis grad tagen individuelle hensyn.

b.      Angående afrensning af tang sagde Frank, at det muligvis er nemmere at sætte nyt tråd på et par gange i løbet af sommeren.

c.       Vi tager hegnet ind fra vandet inden isen eventuelt kommer. Dato:6-7/11, Frank arrangerer.

 

 

4)      Eventuelt

a.       Næste BM 18/11 hos Frank kl. 19.30

 

 

+++