Referat af Bestyrelsesmøde i Veddelev Kolaug torsdag d. 22/4-2010

 

Mødet blev holdt hos undertegnede, og til stede var: Benni, Hans, Bjarne, Per, Frank, Bent og undertegnede.
 
Finans:
Der er blevet indkøbt 17 kvier og en ko . Racen er en blanding af Limousine og Charolais.
22. april havde 56 medlemmer betalt deres andel og 8 manglede endnu.
Vi har således 139.000 kr. i kassen pr. 22.april. 10.
Foreningen beståe nu af 64 medlemmer.
 
Vigtigste punkter på dagsordenen var afholdelse af oprydningsdag 24. april, som altså er overstået på bedste vis, og udsætning af kalve søndag, den 2. maj.
 
Vedr. oprydningsdagen havde vi aftalt, at Thor skulle støbe fundament til vandingssteder både lørdag og søndag.
Hans skulle stå for beskæring langs hegn og ind i skoven samt medbringe klare sække til affald samt sætte bræt på en låge.
Hegn skulle repareres af Frank, Bent og Per
Undertegnede skulle indkøbe øl og vand.
Skilte bringes i orden af Benni.
 
Vedr. udsætningsdagen:
Kalvene kommer mellem kl. 12 og 13
Undertegnede sørger for pølser, brød, øl, vand m.m.
Der vil blive medbragt 2 griller og Bent sørger for bord.
 
Under eventuelt kan meddeles:
Thor laver vagtplan for sommeren.
Benni har lavet akutliste og græsslåningshold i de forsk. sommermåneder.
Græsslåningsmaskinen befinder sig nu hos Per.
 
Under mødet blev vi foreslået grill-sommerfest den 14. aug., og vi kunne alle tilslutte os dette.
 
Inger Oxholm.