Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Onsdag d. 17. Februar 2010 kl. 19.30

Sted:              Hos Bent

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Frank Andreasen (delvist)

                      Hans Fink

                      Inger Oxholm Jørgensen

 

Referent:        Thor

 

 

1)      Info fra formanden

a.       Der kom ikke svar fra Skov- og Naturstyrelsen som lovet. Så rykkede Benni dem. Nu har vi fået at vide, at vi ikke kommer i betragtning..

 

 

2)      Regnskab

a.       Prisen blev 42 kr/kg (mod 48 kr/kg sidste år).

b.      Årets overkud blev på ca. 12000,-

c.       Kassebeholdningen omkring 19000,-. Det vurderer vi som passende.

 

3)      Dyr/venteliste

a.       Vi har bestilt 16 kvier og 1 ko. Det betyder, at vi lige netop kan tømme ventelisten.

b.      Udsætningen er planlagt til d. 1/5, men det kan ændre sig. Som sidst fejres dagen med grillpølser, brød og øl/vand. Inger indkøber pølser mv.

c.       Besigtigelse af dyr aftales efter generalforsamlingen.

 

4)      Generalforsamling

a.       Benni laver indkaldelsen. Den rundsendes for godkendelse, hvorefter Inger sørger for udbringning. Dato: 17/3 kl. 19.30

b.      Specielle opgaver listes i indkaldelsen og folk opfordres til at melde sig enten på generalforsamlingen eller direkte via mail til Benni eller Thor.

c.       Inger medbringer forplejning (øl/vand/snacks).

 

5)      Hegn

a.       Frank køber 2 stk. hegnsmålere til fast montage. De blinker ved lav spænding.

b.      Oprydningsdagen bliver d. 25/4 kl. 10.00 til 12.00. Vi prøver at brænde nogle af grenen af på et bål.

c.       Benni og Thor vil prøve at støbe et bedre fundament til vandbeholderne.

 

6)      Eventuelt

a.      

 

 

+++