Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Onsdag d. 30. September 2009 kl. 19.30

Sted:              Hos Hans

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Frank Andreasen (delvist)

                      Hans Fink

 

Referent:        Thor

 

 

1)      Slagtning

a.       Vi vil gerne benytte den samme slagter og den samme metode. Hans taler med slagteren. Slagningen skulle gerne ske omkring 1/11.

b.      Vi skal finde ud af, hvor mange dyr slagteren kan klare (afhente) af gangen til planlægning af næste års antal af kalve. Hans taler med slagteren.

c.       Bent sørger for fodring af dyrene op til slagtningen, så vi kan få den ind i fangfolden uden for meget besvær.

d.      Hans fremsender det sædvanlige skema til alle partshaverne ang. Størrelsen på andelen, indmad mm. Ko’en er ældrer end sidste år, så kun de bedste udskæringer bliver ikke hakket.

e.       Bent og Thor hjælper med transport af kød.

f.        Ved beregning af prisen på kødet går vi efter at have ca. 10.000,- i kassen, når vi er færdige med sæsonen.

 

 

2)      Vagtplan (næste gang)

a.       Vi skal have kontaktpersonernes ansvarsområde detaljeret som f.eks. ”Hvis der er problemer med vand til køerne, ring til XXX”, ”Hvis der er problemer med hegnet, ring til YYY” etc.

b.      Hans Finks kontaktinfo skal tilrettes, så folk ringer til hans mobil i stedet for fastnet.

 

3)      Skilte

a.       Vi skal have lavet nye skilte næste år.

 

4)      Hegn

a.       Der skal en mand ekstra på hegnpasning – især til at fjerne tang.

b.      Vi prøver at trække pælene op ude i vandet, når køerne er væk.

 

5)      Fugletårn

a.       Vi har fået det svar fra myndighederne, at ved årets udgang vil vi få et svar.

 

6)      Eventuelt

a.      

 

 

+++