Hermed referat fra bestyrelsesmødet i Veddelev Kolaug den 22-04-09 hos Bent Østergaard.
 
Mødet var indvarslet korrekt, og kun Thor manglede, men han har jo forklaret hvorfor.
 Hans startede ud med at oplyse, at foreningen nu har 56 medlemmer ialt.
Der har været mange indmeldelser, og alt er udsolgt. Der er sågar et oversalg på 2 kvarte, men det forventes udlignet.
Sidste frist for betaling er 24. april, men den 22. havde kun halvdelen af medlemmerne betalt!
 
Bent kan meddele, at Blue Tongue-vaccinen måske bliver forsinket fra Statens Seruminstitut, men vi håber, at det kan nås, så kalvene kan blive vaccineret.
 
Endvidere blev vedtaget:
vi tager selv vagten hos kalvene indtil 18. maj, og vi forventer en vagtplan både for kalve og græsslåning fra Thor primo næste uge.
Der skal sættes låse på lågerne. Dette gøres på arbejdsdagen 26. april.
Hans tjekker strøm i hegnet i næste uge
Vand kontrolleres af Frank og Benny mandag 19. april.
Benny laver nye oplysningsskilte.
 
Vedr. arbejdsdag den 26. april:
Inger og Frank kan ikke deltage.
Benni står for låse på lågerne  samt opsætning af hegn i vandet.
2 pæle er "blevet væk". De skal reetableres. Hans medbringer disse.
Hegnet i vandet skal reetableres. Dette er et større arbejde og skal måske fortsætte en anden dag.
Frank prøver at fremskaffe en pælenedrammer og deltager også ude i vandet med hegn.
Bent medbringer materialer til hegnet samt skaffer mineralblokke og boxe til disse. Stiller iøvrigt bil til rådighed.
Bjarne står for uddelegering af arbejdsopgaver og indkøber sække til affald. Der skal kun beskæres efter anvisning, og bestyrelsesmedlemmerne medbringer passende værktøj.
 
Vedr. 2. maj, hvor kalvene ankommer:
Hans sender invitationer ud.
Bent og Hans medbringer grill.
Bjarne skaffer et havebord.
Inger indkøber passende mængder af pølser, brød øl og vand m.m.
Det gode vejr kommer åbenbart af sig selv.
 
Evt.:
der blev på Generalforsamlingen ytret ønske om et fugletårn på Kolaugets område. Benni vil undersøge mulighederne hos Kommunen og Skov- og Naturstyrelsen.
Frank spørger til hestehold og ridning på området. Vi bliver enige om, at en eller to heste kan prøves, men Kolauget frasiger sig alt ansvar for disse.
 
Håber, jeg har fået alt med, ellers må I rette mig.
Inger Oxholm Jørgensen, referent