Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Onsdag d. 11. februar 2009 kl. 19.30

Sted:              Hos Benni

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Inger Jørgensen

                      Frank Andreasen

Bjarne Louw

                      Hans Fink

 

Referent:        Thor

 

 

1)      Meddelelser og nyheder fra Benni (hegn og låger, vandingsanlæg, vandforbrug), samt diskussion og beslutninger vedr. dette.

a.       Hegnet i fjorden er blevet fjernet af isen. Vi genetablerer det, når isen helt sikkert er væk. Vi diskuterede om en plasticarmeret stålwire ville forbedre holbarheden, men enedes om at benytte almindelig hegnstråd.

b.      Den pæl, som sikrer, at lågen ved cykelstien ikke åbnes så meget, at den ikke selv lukker igen, er nu 2 gange blevet fjernet. Ingen ved hvorfor den bliver fjernet eller hvem der har gjort det, men vi må sætte en endnu kraftigere pæl i næste gang.

c.       Elforbruget beløb sig til ca. 45kWh.

d.      Den nye vandautomat skal rettes op med et par fliser, så vi ikke spilder for meget vand.

e.       Registrering af dyr flyttes til Bent.

f.        Vi anskaffer os nogle jordspyd (Frank).

g.       Vi prøver at få 2 ekstra låger sat op ved hhv. fangfolden og ved det nye vandingsanlæg. Bent ser på sagen og har fået en rammebevilling på 6000,-

 

2)      Kasserens minut (Økonomistatus v. Hans)

a.       Vores bank er nu Spar Nord i Himmelev.

b.      Vi mangler stadig restbetaling fra en anpartshaver. Hans rykker for betalingen.

c.       Der er 4 interesserede på vores venteliste. Forudsat at vi kan få det antal dyr, som vi forventer, kommer de alle ind.

d.      Regnskabet blev fremlagt. Det ser fornuftigt ud.

 

3)      Dyr

a.       Bent har talt med vores leverandør. Den manglende ca. 10 kg. Tilvækst pr. dyr i 2008 i forhold til 2007 kan muligvis skyldes, at der har været en del leversygdom sidste år. Dem vi får i 2009 vil få en leverkur.

b.      Vi har forhåndsbooket 13-14 kvier og en udsætterko. Vi enedes om at bestille 13 kvier plus koen. Bent finder en dato først i April for besigtigelse af dyrene.

c.       Inger mener klart, at kødet skulle have hængt længere. Der er noget, der tyder på, at dem, som fik kød om mandagen er godt tilfredse, hvorimod dem, som fik kød om fredagen ikke synes, at det er mørt nok. Derfor SKAL det tilsikres, at vi næste gang får kødet hængt i mindst 12 dage.

d.      Slagtning: Det gik rigtig godt med læsning og transport. Det vil vi faktisk foretrække frem for markskydning til næste sæson. Benni forbereder et indlæg om emnet til generalforsamlingen, men det er som sådan ikke til afstemning.

 

4)      Hjemmeside

a.       Den er opdateret med de sidste referater.

b.      Det blev nævnt, at en besøgstæller kunne være sjov at have. Thor ser på sagen.

 

5)      Generalforsamling

a.       Generalforsamlingen afholdes d. 24/3-2009 kl. 19.30 på Brinkhjemmet. Invitation udsendes som brev og mail.

b.      Inger sørger for øl, vand og snacks.

c.       Bent, Inger og Hans er på valg i år. Bjarne er på valg som suppleant. Alle er villige til genvalg.

d.      Benni forbereder invitationen. Den vil være klar inden d. 26/2. Hans organiserer udbringning.

 

6)      Eventuelt

a.       Oprydningsdagen bliver d. 26/4 kl. 10.00

b.      Udsætning forsøger vi at arrangerer d. 2/5.

c.       A conto betalingen bliver i år formentlig 2000,- (2500,- sidste år).

 

 

+++