Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: 29. oktober 2008  19.30 – 21.30

 

Sted :         hos Benni

 

Deltagere: Benni Winding Hansen        

                  Inger Oxholm                    

                  Frank Andreasen                         

                  Bent Østergaard 

                  Bjarne Louw         

                  Hans Fink

 

Afbud:     Thor Bruun Jørgensen

 

Referent     Hans Fink    

 

                                       

Emails om slagtning.

  

I forbindelse med emails omkring årets slagtning vil der ikke fra bestyrelsens side blive udsendt yderligere. Benni taler med Leif.

 

 

Udlevering af kød.

 

Der er udsendt email til alle medlemmer om hvornår kødet kan afhentes.

Bent kommer fredag med lastbilen og Thor mandag med en stor trailer. Benni hjælper med udlevering mandag.

Stangvægten for den røde kvie var 251 kg. Den var den tredje mindste.  

 

 

Økonomi.  

 

Vi har behov for penge i kassen til betaling for slagtningen. Opkrævning må derfor udsendes hurtigt efter udleveringen af kødet. Betalingsfristen sættes til 5 dage.

 

 

Husdyrregistret.

 

Kontakten til CHR skal flyttes til et bestyrelsesmedlem.

 

 

 

Næste møde.

 

Næste møde er 22. januar 2009 19:30. Dette er senere ændret til 11. februar 19:30 hos Benni.

 

 

Hans Fink

 

 

 

 

 

 

 

 

.