Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Tirsdag d. 1. april 2008 kl. 19.30 – 21.30

Sted:              Hos Frank

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Hans Fink

Inger Jørgensen

                      Frank Andreasen

Bjarne Louw

Afbud:            Hans Fink

 

Referent:        Thor

 

1)      Konstituering

Formand:                                 Benni

Næstformand:                          Bent (også dyreansvarlig)

Kasserer:                                 Hans

Sekretær/Web:                        Thor

Pressekontakt:                         Benni

Ansvar for slåning af græs:        Inger

Ansvar for hegn:                       Frank

 

2)      Evaluering af generalforsamlingen

Skuffende fremmøde. Muligvis på grund af, at indkaldelsen kun blev sendt som e-mail. Næste år sendes også en skriftelig indbydelse.

 

3)      Formandens minut.

a.       Hegn OK. Der er muligvis lidt langt mellem visse af de store pæle. Vi har bedt PODA checke det, men det er nu nok OK. Lågen skal rettes lidt. Hegnet er betalt..

b.      Fangfolden er færdig. Den ser fin ud.

c.       Arbejdsplan: Den 13. april kl. 10.00 skal vi alle mødes ved fangfolden for at gøre klar til sæsonen. Frank laver indbydelsen og Hans udsender den pr. mail. Desuden omdeles den.

·        Grene og træer: Thor/Bjarne er ansvarlige

·        Affald: Benni

·        Pæle: Frank/Bent (giver også instruktion i brugen af buskrydder)

d.      Udrykningsstyrken kommer til at bestå af Bjarne Louw, Leif Birlie Eriksen og Peer Juel Hansen.

e.       Græsslåning i løbet af sæsonen: Per Juel, Leif Birlie, Kim Baundal, Freddy Oxholm, Poul Lavlund.

f.        Vagtplanen laves af Thor

 

 

4)      Kasserens minut

a.       Hans har betalt for to anparter. Derved kom der penge nok i kassen til at betale for hegnet. Vi har nu 450,- i kassen L. Opkrævning udsendes snart.

b.      Næste års budget fastlægges i forhold til en besætning på 12 dyr (en stigning på 3 stk.). Kim kontakter vores leverandør. Hans checker hvor mange dyr de sagkyndige mener vores nye 4.5 Ha jord isoleret set kan klare.

 

5)      Dyr og hegn

a.       Vi har pt. 36 (+2 fra i dag) andelshavere.Hans, Bent, Inger og Benni aftager alle en ekstra anpart. Frank kan aftage en ekstra anpart om nødvendigt. Vi bestiller 12 dyr med option for kun at få 10.

b.      Bent arrangerer besigtigelse af dyrene d. 14/4 eller 15/4 ca. kl. 18.00. Hans fremskaffer noteringen for levende kvier.

c.       Benni taler med Kim om registreringen af dyrene.

d.      Hegnet ude i vandet skal op d. 16/12. Det står Bent, Kim og Frank for.

 

6)      Pressen

a.       Benni inviterer pressen til udsætningen. Den bliver forhåbentlig første uge i maj. Target: 4. maj.

 

7)      Hjemmesiden

a.       Der skal straks laves reklame på hjemmesiden, så vi kan skaffe nogle nye medlemmer.

 

8)      Eventuelt

a.       Vandforsyning: Bent graver. Benni spørger Kim, om han vil lave ”VVS” arbejdet. Thor vil gerne hjælpe.

b.      Benni laver nye skilte til området.

c.       Næste møde: 26/5 hos Hans kl. 19.30.

 

 

+++