Veddelev Kolaug                                     1. februar 2008

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: 28. januar 2008  19.30 – 21.30

 

Sted : hos  Bent Østergaard, Okseholm 4

 

Deltagere: Benni Winding Hansen        

                  Inger Oxholm                    

                  Frank Andreasen                         

                  Bent Østergaard           

                  Hans Fink

 

Afbud:       Kim Baundal

Fravær:      Thor Bruun Jørgensen

 

Referent     Hans Fink    

 

                                       

Hegning af nyt område.  

 

Tilbuddet fra Poda lyder på kr. 25000 for hegnet og kr 25000 for fangfolden. Diskussionen om forskellige muligheder endte med at vi snarest muligt ( ca. 3 uger ) går i gang med hegningen, mens vi må finde ud af, hvordan vi klarer den uden fangfold,  da vi pt. kun har kr 22000 i kassen . På den kommende generalforsamling vil det blive taget op til drøftelse om medlemmerne er villige til at investere i en fangfold nu.(ca. kr 600 pr part ).

 

Økonomi  

 

Vores kassebeholdning er kr. 22374,07, og vi har ingen udestående fordringer.

 

Hvervekampagne.

 

Vi har 36 medlemmer incl. venteliste. Med de planlagte 12 dyr mangler vi altså 12. Der er nok ikke behov for en større hvervekampagne, men bestyrelse og medlemmer opfordres til at udbrede kendskabet til kolauget. Desuden vil der på generalforsamlingsindkaldelsen være en opfordring til alle om at prøve at skaffe ekstra medlemmer.

Frank kontakter Roskilde Avis for om muligt at få dem til at skrive om kolauget.

 

 

 

 

Hjemmeside. 

 

Vores hjemmeside trænger hårdt til en opdatering, og der må også findes en måde, så besøgende kan komme i kontakt med os, uden at vi bliver overfaldt af spam.

 

 

Generalforsamling.

 

Vi stiler efter at holde generalforsamling  3. marts kl. 19.30. Bent arbejder på at låne sejlklubben. Benni laver indkaldelsen og Hans sender den ud som email. Inger sørger for traktementet. Det er vigtigt at vi får involveret nogle flere medlemmer i græsklipningen. En liste til frivillige vil blive sendt rundt ved generalforsamlingen.

 

 

Hans Fink

 

 

 

 

 

 

 

 

.