Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Mandag d. 3. december 2007 kl. 19.30 – 21.30

Sted:              Hos Benni

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Kim Baundal

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Hans Fink

Inger Jørgensen

Afbud:            Frank Andreasen

 

Referent:        Thor

 

1)      Meddelelser og nyheder og

2)      Formandens minut.

a.       Suppleant til bestyrelsen Ole Rasmussen er desværre afgået ved døden d. 17/11-2007 efter nogen tids sygdom.

b.      Slagtningen er overstået. Dyrene var noget vanskelige at styre under markskydningen, men over to omgange lykkedes det dog. Den suverænt største havde en stangvægt på 340 kg. De andre lå pænt fordelt mellem 248 kg og 300 kg.

c.       Den nye græsningsaftale er er nu underskrevet. Det betyder, at vi nu disponerer over yderligere 4.5Ha (græsmarken i trekanten mellem Baunehøjvej og vejen ind til campingpladsen)..

d.      X.

 

 

3)      Kasserens minut

a.       Vi enedes om en betaling på 42 kr/kg. Det er en stigning på 2 kr/kg i forhold til tidligere år og skyldes en øget indkøbspris. Med den fastsatte pris henlægges ca. det samme som tidligere år.

b.      Med de tidligere års henlæggelser og en forventning om ikke at henlægge noget næste år, håber og tror vi på at have råd til den nye hegnsføring, samt den planlagte fangfold (se punkt 4).

c.       Næste års budget fastlægges i forhold til en besætning på 12 dyr (en stigning på 3 stk.). Kim kontakter vores leverandør. Hans checker hvor mange dyr de sagkyndige mener vores nye 4.5 Ha jord isoleret set kan klare.

 

4)      Dyr og hegn

a.       Hegnsføringen omkring det nye areal vil vi søge afklaret med kommunen inden vi igangsætter arbejdet. Vi forventer dog ikke nogle problemer i den henseende.

b.      Vi enedes om, at det nok er bedst at etablerer vanding også i det nye område, da vi ellers skal opsætte ekstra hegn og låge. Samtidig vil det blive noget besværligt at skifte mellem områderne. Kim finder pris på materialer. Hertil kommer udgiften til nedgravning af vandledning, anslået 2500,-.

c.       Bent kontakter Poda hegn for tilbud på hegn og fangfold (til max. 15 dyr)..

d.      Hegnet ude i vandet skal op d. 16/12. Det står Bent, Kim og Frank for.

 

5)      Pressen

a.       -

 

6)      Hjemmesiden

a.       Vi har endnu ikke oprettet en ny bestyrelsesmailadresse..

 

7)      Eventuelt

a.       Vi vil foreslå nogle arbejdsgrupper etableret på generalforsamlingen. Disse personer skal så ikke indgå i den normale ugentlige vagtplan. Samtidig blev vi enige om, at bestyrelsesmedlemmerne heller ikke skal indgå i den normale vagtplan. Indtil videre er følgende grupper defineret:

                                                   i.      Klipning af græs ved hegn når den nederste tråd nås. Der vil være behov for 2-3 grupper med hvert sit område.

                                                 ii.      Klipning af træer (Thor og Benni vil gerne påtage sig den opgave).

b.      Næste møde: 28/1 hos Kim.

 

 

+++