Veddelev Kolaug                                     10. oktober 2007

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: 8. oktober 2007  19.30 – 21.30

 

Sted : hos  Bent Østergaard, Okseholm 4

 

Deltagere: Benni Winding Hansen                              

                  Kim Baundal                             

                  Frank Andreasen                         

                  Bent Østergaard           

                  Hans Fink

 

Afbud:       Thor Bruun Jørgensen

                   Inger Oxholm

                                       

                 

 

Kvierne har været på springtur en del gange i løbet af sommeren En gang blev der trampet en del i en have, så vi fik brug for forsikringen. Der er blevet arbejdet en del med hegnsføringen ude i vandet. Måske har der også været problemer med det batteridrevne elhegn. Det er derfor nu erstattet af et langt mere robust 220 V anlæg. Udgifterne til elektriker og nedgravning af kabel er ca. 6000 kr.

 

Benni og Kim havde et meget positivt møde med kommunen 5. juli. Desværre har vi endnu ikke fået referatet, selvom Benni har rykket 2 gange. Benni skriver en gang til, så vi kan få de nye betingelser og komme i gang med hegningen af det nye område.

 

I forbindelse med den forestående slagtning går Bent i gang med at fodre, og Kim sørger for at den midlertidige hegning på slagtepladsen.

 

Inden isen kommer skal hegningen i vandet fjernes. Det vil blive foretaget søndag 4. november kl. 10.oo . Bent, Kim, Frank og Benni står for det.

 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes 3/12-2007 hos Benni

 

 

 

 

Referent :Hans  Fink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.