Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Tirsdag d. 21. august 2007 kl. 19.30 – 21.30

Sted:              Hos Inger Oxholm Jørgensen, Okseholm 35

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Frank Andreasen

Kim Baundal

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Hans Fink

Inger Jørgensen

Afbud:            Ole Rasmussen

 

Referent:        Thor

 

1)      Meddelelser og nyheder

a.       I forbindelse med udsætning af kvier blev der ødelagt en bilnøgle, da hegnet skulle nedtages i en fart. Vi enedes om at erstatte den.

b.      Dyrene har været på ”springtur” et par gange. I den forbindelse blev der runddelt en orienteringsnote til de berørte husstande med følgende ordlyd:
I dag, 16. august, kl. 9.30 blev jeg kontaktet af Roskilde Politi – vores 9 kvier var gået ud af folden på Sønderø og stod ud for Frederiksborgvej 147. Vi tog straks 3 mand ud og gennede helt udramatisk dyrene tilbage til Sønderø. Vi kunne konstatere, at køerne havde været oppe i flere haver. Hvis køerne har udrettet væsentlig skade i din have, og du ønsker at gøre krav gældende – kontakt formand for Veddelev Kolaug Benni Winding Hansen tlf. 46751570, mobil 30241570.
Eventuelle krav om erstatning sendes videre til vores forsikringsselskab.

 

2)      Formandens minut

a.       Vi forsøger at få etableret måler til strøm til hegnet. Det kan gøres til en rimelig pris vha. en bimåler. Benni skaffer et tilbud.

b.      Benni rykker kommunen for aftaler angående det nye areal, som vi skal overtage fra næste år. Samtidig orienteres de om det ekstra hegn, som vi har opsat ud i fjorden, efter at køerne har været ude.

c.       Vi enedes om at tage en del af pælene/hegnet ude i fjorden op, når køerne er slagtet, dels fordi det ser pænere ud, dels for at beskytte materiellet mod en eventuel isvinter.

d.      Benni oversætter informationsskiltene.

 

 

3)      Kasserens minut

a.       Vi har 16661 kr. i kassen.

 

4)      Dyr og hegn

a.       Frank tegner arealkort/hegnsplan efter input fra Bent.

b.      Hvis køerne slipper ud igen, så hegner vi dem inde på bakken op mod skoven og slagter dem kort tid efter.

 

5)      Pressen

a.       -

 

6)      Hjemmesiden

a.       På grund af spam lukkes bestyrelsen@veddelevkolaug.dk. En andel mail oprettes, men skrives ind på hjemmesiden på en måde, så ”mail-robotter” ikke kan læse den.

b.      Hans sender referatet fra BM 14/5 til Thor, så det kan komme på hjemmesiden.

 

 

7)      Fest på Sønderø

a.       Et festudvalg vælges på næste generalforsamling. Det skal erfaringsmæssigt ikke være med medlemmer fra bestyrelsen.

 

8)      Eventuelt

a.       Flere arbejdsgrupper bør vælges på næste generalforsamling.

b.      Slagtning: Sidste års succes med indmad gentages. Hans tager kontakt til slagter. Nominel dato for slagtning: Uge 45.

c.       Næste møde: 8/10 hos Bent.

 

 

+++