Veddelev Kolaug                                     24. maj 2007

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: 15. maj 2007  19.30 – 21.30

 

Sted : hos  Benni Winding Hansen, Svaleøvej 44

 

Deltagere: Benni Winding Hansen                              

                  Kim Baundal                             

                  Inger Oxholm Jørgensen                         

                  Ole Rasmussen

                  Bent Østergaard           

                  Hans Fink

 

Afbud:       Thor Bruun Jørgensen

                   Frank Andreasen

                                       

                 

 

Referent: Hans

 

Benni har fået alle papirer vedrørende foreningen fra Max.

 

Aftalen med kommunen trænger til genforhandling/afklaring. Benni skriver til Jørn Pedersen. Benni og Kim laver formuleringen til et brev som oplæg.

 

Det lykkedes for pressegruppen at få aviserne til at skrive om udsætningen, selvom det var med kort varsel. Det ville være bedre med længere varsel, men det kan vi ikke regne med.

Kim scanner artikler fra aviserne og Thor lægger dem ind på hjemmesiden.

 

Formuleringen af vedtægtsændringerne er ved at blive gjort færdige og vil så blive lagt på hjemmesiden.

 

Vi har en ansvars- og tyveriforsikring.

 

Der arbejdes på at vi kan få en elinstallation, så vi kan et mere stabilt hegn og kan undgå de dyre batterier.

 

Der er behov for flere, som vil gå en tur med buskrydderen. Det er vigtigt at vi holder græsset nede under den elektriske tråd. Dem der har lyst kan kontakte Bent Østergaard.

 

En oversigt over vores dyr kan ses på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vi har CHR 11 20 62.

 

Bestyrelsesmedlemmernes navne opføres på hjemmesiden.

 

Efter at kvierne er betalt har vi en kassebeholdning på kr 18756,-

 

Inger, Ole og Bent kommer med et udspil til fest/hyggeaften.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag 21. aug 19.30 hos Inger Oxholm Jørgensen, Okseholm 35.

 

 

 

Hans Fink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent :Hans  Fink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.