Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:             Bestyrelsesmøde

Tid:                Torsdag d. 29. marts 2007 kl. 19.30 – 21.30

Sted:              Hos Ole Rasmussen, Bandholmvej 8

Deltagere:       Benni Winding Hansen

Frank Andreasen

Kim Baundal

Bent Østergård

Thor Bruun Jørgensen

Ole Rasmussen

Hans Fink

Afbud:            Inger Jørgensen

Referent:        Thor

 

Konstituering af bestyrelsen

 

Benni             Formand

Bent               Næstformand og hegnsansvarlig

Hans              Kasserer

Thor               Sekretær + Webmaster

Kim               Dyreansvarlig

Inger              Bestyrelsesmedlem

 

Ole/Frank      Suppleanter, ansvarlige for generel information til pressen.

 

Forpagtning

 

Benni har været til møde med kommunen. De vil ikke betale for hegn omkring det nye område, som vi forventer at overtage til næste år. De mener, at det er nok, at de stiller området til rådighed. Bent og Benni tager kontakt til kommunen for at få afklaret vores forpagtningsforhold, ejerskab af hegn og tekniske installationer. Kommunen har påpeget, at det som udgangspunkt er os, som må sørge for at holde bjørneklo nede (helst ved afgræsning).

 

Dyr

 

Kim/Benni/Hans tager ned og besigtiger dyrene og afslutter handlen. Kim prøver at få en aftale i stand omkring d. 10/4 – 12/4. Vi har bestilt 9 stk. fra samme sted som vi sidste år fik 7 stk. fra. Udsætning bliver omkring d. 1/5, helst i en af weekenderne omkring denne dato.

 

Kim sørger for, at alle i bestyrelsen får tilsendt de nødvendige oplysninger om vores dyrlæge, så vi kan formidle kontakt i tilfælde af problemer. Når man har vagt og mener, at en dyrlæge er påkrævet, skal man først kontakte Kim og ellers et andet medlem af bestyrelsen for formidling af kontakten.

 

Vedtægter

 

Thor retter de sidste ting i udkastet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning og lægger de reviderede vedtægter ud på nettet.

 

Infotavler

 

Ole sørger for at opdaterer infotavlerne. Kim, Bent og Bennis mobilnumre kommer på.

 

Vagtplan

 

Thor udarbejder vagtplanen i stil med den fra sidste år. Hans fremskaffer en opdateret medlemsfortegnelse med korrekte telefonnumre.

Der er to medlemmer, som har tilbudt at stå for klipning af græs. De vil blive friholdt fra den almindelige vagtplan. Bent sender navnene til Thor.

 

Oprydningsdag

 

Klargøringsdagen bliver d. 21/4.

-         Benni har 10 sække fra naturfredningsforeningen, som han medbringer.

-         Ole er ansvarlig for oprydningsholdet. Han skaffer også øl og vand.

-         Bent står for opsætning af hegn i vandet sammen med Frank og Kim. Hvis der er andre, som har vaders, må de gerne medbringe dem.

-         Kim checker el- og vandforsyning i god tid for køerne kommer.

-         Thor sender en mail ud.

 

Diverse

 

Benni skaffer 3 flasker vin til den afgående formand.

Næste bestyrelsesmøde: 14/5-2007 kl. 19.30 hos Benni.

 

+++