Veddelev Kolaug                                      29. september 2005

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: tirsdag d. 27. september 2005 19.00 – 21.30

 

Sted : hos  Benni Winding Hansen Svaleøvej 44

 

Deltagere: Max Lucich                              

                  Kim Baundal                             

                  Bent Østergård                          

                  Eva Schultz                              

                  Thor Bruun Jørgensen              

                  Benni Winding Hansen           

                  Hans Fink                                

                 

 

Referent: Hans

 

Slagtning

 

Der er enighed om, at Kim henvender sig til Kosakgården med henblik på en markskydning. Når vi har overblik over, hvordan det hele kan arrangeres og hvad prisen vil være, holdes et nyt bestyrelsesmøde for at aftale videre og få lavet information til alle medlemmer.

Et passende tidspunkt for slagtningen er først i november. Ved fordelingen af kød vil vi tage særligt hensyn til de 2, der har 2 parter.

Thomas Breddam har erfaring fra en kogræsserforening og vil gerne stå til rådighed ved planlægning.

 

Vinterarbejde

 

Pælene i vandet skal tages op og lægges i depot hos Frede eller Bent.

Naturfredningsforeningen har tilbudt at hjælpe med at slå gammelt græs, brændenælder m.v. Benni holder kontakten vedlige, mens vi overvejer. Vi er i tvivl om, det er en god idé, især hvis der skal store maskiner ind på området.

 

Generalforsamling

 

Generalforsamling holdes 11. januar 2006 19.30. Benni reserverer Børnehuset.

 

 

Næste sæson

 

Forhåbentlig kan vi komme op på 40 – 48  medlemmer til næste år og dermed 10 – 12 dyr. Vi reserverer allerede nu 6 stk Hereford.

Bent foreslår at vi holder en ordentlig grillfest, når dyrene er på plads næste sæson. Desuden bør der opstilles en bænk på et passende sted, så man kan sidde og se ud over området.

 

 

Næste møde er onsdag d. 12. oktober 19.00 hos Kim  Tuevænget 7

 

 

 

 

 

 

.