Veddelev Kolaug

 

Mødereferat

 

Tema:            Bestyrelsesmøde

Tid:                Onsdag d. 6. april 2005 kl. 19.30 – 22.00

Sted:              Hos Eva Schultz, Svaleøvej 12

Deltagere:       Frank Andreasen

Max Lucich

Kim Baundal

Bent Østergård

Eva Schultz

Thor Bruun Jørgensen

Benni Winding Hansen

Frede Hansen

Afbud:            Hans Fink

Referent:         Thor

 

Vi har haft møde med kommunen i sidste uge angående færdiggørelse af hegnet. Arbejdet går i gang snarest og vil være færdig inden maj. I den forbindelse rykkes hegnet tilbage til den oprindelige planlagte placering. Det elektriske hegn skal ifølge planen køre på batteri. Om dette er en fornuftig teknisk løsning set i sammenhæng med det lange hegn checker Kim, da der blev rejst lidt tvivl om dette på mødet.

 

Det ser ud til, at vi starter ud med at have 21 andele afsat. Med baggrund i dette har vi besluttet at købe i alt 6 kalve (4 Herford og 2 Limosine/Simmentaler krydsninger). Planen er at udsætte dyrene den. 30. april kl. fra kl. 13.00, hvor foreningen vil være vært for en øl/vand til alle medlemmerne og deres familier. Vi håber på at få en festlig eftermiddag, hvor vi også får tid til at snakke lidt om hvad der skal ske hen over sæsonen.

 

Som forberedelse til udsætningen afholder vi en arbejdsaften den 28/4 fra kl. 17.00. Her skal vi fjerne buske og andet omkring hegnet, efterse området og hvad vi ellers kan finde på. Medlemmerne bedes møde op med hvad man nu har af fornuftige redskaber såsom grensaks, hæksaks, buskrydder mm.

 

Eva udarbejder sammen med Bent en vagtplan for sæsonen. Der bliver mulighed for at rokere om på planen i løbet af ovenstående 2 datoer. De udarbejder også en vejledning i, hvad det at have vagten indebærer. Vi indkøber en kuffert, som kommer til at indeholde logbog (kalender), spændingsmåler til check af hegnet og diverse relevante informationer.

 

Benni fremlagde et forslag til indholdet af de 3 stk. informationstavler (A3 størrelse), som kommunen har tilbudt at sætte op. Vi havde nogle kommentarer, som vil blive indføjet. Herefter sendes forslaget rundt til bestyrelsen for yderligere kommentarer. Endeligt sender Benni det til kommunen.

 

+++