Veddelev Kolaug                                        16. marts 2005

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: onsdag d. 9. marts  19.30 – 21.30

 

Sted : hos  Thor Bruun Jørgensen Guldborgvej 16

 

Deltagere: Frank Andreasen                 Veddelev

                  Max Lucich                                -

                  Kim Baundal                              -

                  Bent Østergård                           -

                  Eva Schultz                                -

                  Thor Bruun Jørgensen               -

                  Benni Winding Hansen             -

                  Hans Fink                                  -

                 

 

Referent: Hans

 

Siden sidste møde.

 

Sagen omkring at finde den skyldige i hærværket på hegnet er løbet ud i sandet.

 

Max har aftalt at mødes med kommunen for at se på, hvad der skal repareres og færdiggøres på hegnet. Vi afventer foråret. Kim, Benni og Bent vil gerne deltage.

 

1500 kr skal være indbetalt inden 1. april.

 

Informationsfolderen er eller vil blive uddelt i de nærmeste dage.

 

Næste møde er onsdag d. 6. april 19.30 hos Eva Svaleøvej 12

 

Vi holder stormøde/generalforsamling 28. april. Thor prøver at finde et lokale

 

 

 

 

.