Veddelev Kolaug                                        10. februar 2005

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: onsdag d. 2.februar  19.30 – 21.30

 

Sted : hos  Hans Fink, Rødbyvej 14

 

Deltagere: Frank Andreasen                 Veddelev

                  Max Lucich                                -

                  Kim Baundal                              -

                  Bent Østergård                           -

                  Eva Schultz                                -

                  Thor Bruun Jørgensen               -

                  Hans Fink                                  -

                 

 

Referent: Hans

 

Siden sidste møde.

 

Vi har fået afslag på tilskud fra amtet.

 

Kim har fundet ud af at vi kan søge MVJ støtte og arbejder videre med dette.

 

Der er fortsat problemer med hegnet, og det bliver fortsat beskadiget. Hvis der nogen, der har indsigelser med linieføringen, må de rette henvendelse til kommunen. Hvis det er formålstjenligt, er vi villige til at trække hegnet tilbage til det oprindelige.

 

Kirstens efterfølger som vores sagsbehandler i kommunen hedder Bernt.

 

Det er på tide vi kommer ud med noget information om projektet. Derfor vil vi lave et eller flere skilte på hegnet, der giver en kort orientering og en adresse og telefonnummer, som kan bruges af interesserede. Desuden vil der blive lavet en informationsfolder, som kan uddeles, udsendes og findes på vores hjemmeside. Max, Frank og Thor udformer denne 9. feb. hos Thor kl. 19.30. Bestyrelsen deler arbejdet med uddeling til alle husstande i Veddelev mellem sig.

 

Kim har fået tilbud på forsikring. Det lyder på 800 kr. Det er besluttet at vil tegne en forsikring.

 

Næste møde er 9. marts. 2005 kl . 19.30 hos Frank Nakskovvej 16.

Og vi stiler efter generalforsamling 16. marts.

 

 

.