Veddelev Ko Laug                                        10. december 2004

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: Onsdag d. 1.december  19.30 – 21.30

 

Sted : Hos  Max Lucich, Rødbyvej 11

 

Deltagere: Frank Andreasen                         Veddelev

                  Max Lucich                                -

                  Kim Baundal                              -

                  Frede Hansen                             -

                  Bent Østergård                           -

                  Thor Bruun Jørgensen               -

                  Hans Fink                                  -

                

Referent: Hans

 

Siden sidste møde.

 

Det område vi har fået stillet til rådighed blev afmærket af kommunen 23. nov. Derefter har Poda lavet hegningen. Restauratøren beklagede sig til Podafolkene over linieføringen. Den er nu ændret til hans tilfredsstillelse.

 

DN holder møde 7. dec. kl. 17.00 på  Kildehusvej  2F i kælderen med en konsulent fra Dansk Familiebrug om valg af kvægrace og tilskudsmuligheder.

 

Kalvene koster ca. 16 kr/kg plus mons og de vejer omkring 200 kg på indkøbstidspunktet. Hver anpart er på et kvart dyr, hvis nogle vil dele yderligere, må de selv klare det.

Indbetalinger pr anpart er 1500 kr inden 1. feb. Derefter må regnes med yderligere en betaling på 800 – 1200 kr først på sommeren. Vi har mulighed for at købe 4 stk Hereford. Frede taler med med ejeren om at få dem reserveret.

 

Ved næste bestyrelsesmøde gennemgås vedtægterne med henblik på en tilpasning til specifikt vores forening. Desuden udarbejder Hans et budget for 2005 der dækker væktøj, vand, el, dyrlæge, internet, vognmand og andre omkostninger.

 

Der er sendt brev til alle interesserede om at indbetale 100 kr. senest 6. dec. til vores konto i Roskilde Bank for at signalere at man vil være med.

 

Hjemmesiden er udbygget og indeholder mødereferater og avisudklip.

 

 

Næste møde er 2. febr. 2005 kl . 19.30 hos Hans Rødbyvej 14

 

 

.