Veddelev Ko Laug                                        27. oktober 2004

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Bestyrelsesmøde.

 

Tid: søndag d. 24. oktober  9.30 – 11.30

 

Sted : hos Thor Bruun Jørgensen,  Guldborgvej 16

 

Deltagere: Eva Schultz                         Veddelev

                  Max Lucich                                -

                  Kim Baundal                              -

                  Benni Winding Hansen              -

                  Bent Østergård                           -

                  Thor Bruun Jørgensen               -

                  Hans Fink                                  -

                 

 

Referent: Hans

 

Siden sidste møde:

 

Max og Benni har lavet en ansøgning til amtet, som har bekræftet modtagelsen og lovet svar i december.

 

Max, Benni og Kim har sammen med Kenneth ( DN og Roskilde Vest) haft  møde med Kirsten Høj fra Roskilde Kommune. Desuden de haft et møde på Sønderø, hvor også Frede ( camping-pladsleder)  deltog.

 

Desværre har kommunen forlænget forpagtningen for den gode jord på Sønderø for yderligere 3 år. Forhåbentlig kan vi derefter overtage den.

 

Kommunen vil gerne i gang hurtigt og gerne bruge de bevillinger, der er til hegning m.v. allerede i år. Vi har fået et udkast til en  forpagtningskontrakt fra kommune. ( Mødedeltagerne har fået en kopi ). Indholdet, som må siges at være ganske favorabelt for os, blev godkendt, og Max bemyndiget til at skrive under.

 

På grund af den forlængede forpagtningskontrakt er området udvidet med noget af campingpladsen. Indehaverne af restaurant Vigen er bestemt ikke begejstrede for udsigten til kreaturholdet. Ifølge dem forlanger sundhedsmyndighederne fluenet for alle vinduer. Deres indsigelser har dog ikke gjort noget indtryk på Kirsten Høj.

 

Thor har startet arbejdet med vores hjemmeside, som nu kan ses på adressen www.veddelevkolaug.dk

 

På grundejerforeningens generalforsamling havde Benni lejlighed til at orientere om vores planer, og dermed stoppe for rygtedannelse.

 

Diskussionen om trafik på Sønderø og evt. indsigelser fra ornitologer må vi tage op når hegnet er etableret. Der skal sættes  et skilt op med en kort orientering, hvad projektet går ud på, og hvem interesserede kan henvende sig til.

 

Indkøb af dyr

 

Det blev vedtaget at vi skal have kalve fra er dyrevenligt opdræt, men vi vil ikke gå efter garanteret økologisk.

 

Bent, Frede, Kim og Eva er vores indkøbsudvalg. Vi regner med at købe kalve af en fedekvægsrace på op til et år.

 

Økonomi

 

Thor udarbejder en liste over de interessenter vi kender og skriver til dem om at indbetale 100 kr. for at vise interessen.

 

Inden 1. feb skal vi have fastlagt, hvem der kan være med i det første hold kalve. De må regne med at indbetale 2000 kr. 1 feb og yderligere 2000 kr i løbet af sommeren.

 

Næste møde finder sted onsdag 1. december 19.30  hos Max, Rødbyvej 11

 

 

Referatet udsendes til alle bestyrelse og suppleanter. Det kan desuden ses på laugets hjemmeside www.veddelevkolaug.dk

 

 

 

       Referent: Hans Fink