Veddelev Ko Laug                                        22. september 2004

 

 

                                           Mødereferat

 

Tema: Opfølgningsmøde med baggrund i den stiftende generalforsamling af Kogræsserforeningerne i Roskilde ( se mødereferat)

 

Tid: søndag d. 19. september 10.00 – 12.00

 

Sted : hos Bent Østergård ,  Okseholm 4

 

Deltagere: Eva Schultz                         Veddelev

                  Max Lucich                                -

                  Frank Andreasen                        -

                  Kim Baundal                              -

                  Benni Winding Hansen              -

                  Bent Østergård                           -

                  Dot Mortensen                           -

                  Thor Bruun Jørgensen               -

                  Hans Fink                                  -

                  Kenneth Handberg              Danmarks Naturfredningsforen.

                  3 observatører                     Roskilde Vest

 

Dagsordenen blev fastsat således:

 

                  Valg af ordstyrer og referent

                  Gennemgang af mødereferat fra stiftende generalforsaml.

                  Gennemgang af adresselister

                  Fastlæggelse af navn for foreningen

                  Samarbejde med foreningen for Roskilde Vest

                  Valg af bestyrelse

                  Praktiske problemer

                  Ansøgninger

 

1.  Ordstyrer: Thor

Referent: Hans

 

2.  Referatet fra den stiftende generalforsamling kunne godkendes                                           med forbehold for bestyrelsens sammensætning i Veddelev afd.

 

3.  Adresselisten blev gennemgået og suppleret.

 

4.  Efter diskussion og 2 afstemninger blev foreningens navn fastlagt til               Veddelev Ko Laug      

 

5.  Det vil være særdeles hensigtsmæssigt at foreningerne i Roskilde Vest og Veddelev har et nært samarbejde og optræder sammen f.eks ved møder med kommunen o.lign.

 

6.  Mødedeltagerne sammensatte bestyrelselsen således:

 

            Formand:                             Max

            Næstformand:                     Benni

            Kasserer:                             Hans

            Information – Webmaster: Thor

            Dyreansvarlig:                    Bent

            Hegnsansvarlig:                  Kim

            Bestyrelsesmedlem:            Eva

            Suppleant:                           Dot

            Suppleant:                           Frank

 

7.  Hvad skal gøres nu?.

 

Der skal holdes møde med kommunen, for at få at vide hvad de har tænkt. og hvor meget de vil tage sig af. Dette holdes sammen med 2 fra Roskilde Vest, som aftaler hvem, det bliver på deres møde tirsdag d. 21. september. Fra Veddelev Ko Laug deltager Max, Kim og Bent.

På basis af informationerne fra kommunen laver Max og Benni de ansøgninger, der skal sendes til kommune og amt og som skal være sendt inden 1. oktober.

 

For at foreningen kan få nogle penge, skal vi have en meddelelse ud til dem, der har vist interesse for projektet samt til andre i Veddelev. I første omgang bliver alle interesserede anmodet om at indbetale 100 kr for at vise interesse.

Max og Hans opretter en konto i Roskilde Bank.

 

 

Næste møde finder sted 24. oktober 9.30 – 12.00 hos Thor

 

 

Referatet udsendes til alle mødedeltagere og kan desuden ses på laugets hjemmeside.

 

 

 

       Referent: Hans Fink